Hva er magnetfeltterapi?

Jorden er omgitt av et naturlig magnetfelt som alt levende på jorden er avhengig av. Samme type magnetisme kan brukes for å helbrede ulike tilstander i kroppen.  

Mennesker er avhengig av “svake” indre magnetfelt som påvirker hver eneste celle i kroppen. Cellene bruker disse elektromagnetiske feltene for å kommunisere med hverandre og sikre en optimal funksjon.

Magnetisme er effektivt fordi det hjelper til å kontrollere en rekke livsviktige funksjoner som nerveimpulser, hjernebølger og hjerterytme. Det har også påvirkning på immunsystemet, og kan rette opp diverse ubalanser i kroppen.

Magnetfeltterapiens legende virkning

Blant annet vil magnetfeltterapi utvide blodårene og bedre sirkulasjonen i kroppen, som igjen vil øke stoffskiftet og opptaket av surstoff i cellene. På mange måter kan man derfor si at magnetfeltterapi fremmer kroppens evne til å helbrede seg selv.

Magnetfelt kan styrke vev og organer, og derfor vil mange mennesker ha stor nytte av å sove på en madrass med magnetfeltterapi.

En magnetfeltterapi-madrass fra Dr Wellnest gir deg gode og smertefrie netter.

Bestill på nett ,
eller ring til vårt kundesenter
på telefon 38 79 50 99